กิจกรรม

ช่วงระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะครูผู้สอน

จากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ในการร่วมสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาฝรั่งเศสที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

Show More

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic