กิจกรรม

6 พฤศจิกายน 2559 - โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ร่วมส่งครูผู้สอนประจำโรงเรียนไปเป็นวิทยากรร่วมทำกิจกรรม ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ใชีวิตประจำวันได้

Show More

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic