2019

กิจกรรมประจำปีพุทธศักราช 2562

5BC41CEF-A52E-4D0F-8A21-EB4C61D5EB04.jpg

บัตรพระราชทานพรปีใหม่ 2019 จากพระราชวงศ์ยุโรป

 

ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ได้รับพระราชทานบัตรอำนวยพร และพระราชดำรัสพระราชทานพรจากพระราชวงศ์ต่างๆในทวีปยุโรป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2019

S__70713349.jpg

สอนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิโตรเลียมภาคเหนือ

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ร่วมกับยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ในการร่วมสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562

26550.jpg

สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

ครูผู้สอนจากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการทหารและพนักงาน ของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร

15507.jpg

ค่ายภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

โรงเรียนบ้านแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะ

ภาษาฝรั่งเศส โดยครูผู้สอนจากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เข้าร่วมจัดกิจกรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic