2018

กิจกรรมประจำปีพุทธศักราช 2561

S__65413131.jpg

สอนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง

 

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

ในการร่วมสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ภาคฤดูร้อน

ประจำปีการศึกษา 2561

S__67633165.jpg

สอนภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ในการร่วมสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561

IMG_4819.JPG

กิจกรรมวันภาษายุโรป ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง จัดกิจกรรมวันภาษายุโรป 2018 การเผยแพร่ความรู้ต่างๆและวัฒนธรรม รวมทั้งภาษาของประเทศต่างๆในยุโรป แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียน

แม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

S__68067351.jpg

ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

 

โรงเรียนบ้านแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนจากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เข้าร่วมจัดกิจกรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic