2017

กิจกรรมประจำปีพุทธศักราช 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

 

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

IMG_8529.JPG

อบรมการสอนภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

คณะครูผู้สอนจากโรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ได้เข้าร่วมการอบรมการสอนภาษาฝรั่งเศสแก่นักเรียน ร่วมกับคณะครูจากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สอนภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ในการร่วมสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

1.jpg

ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

 

26-27 สิงหาคม 2560 - โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่าย

เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนจากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เข้าร่วมจัดกิจกรรม

แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic