2015

กิจกรรมประจำปีพุทธศักราช 2558

สอนภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 

ช่วงระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกับ ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ในการร่วมสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร แก่นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

อบรมการสอนภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

18-20 กันยายน 2558 - คณะครูผู้สอนจากโรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ได้เข้าร่วมการอบรม

การสอนภาษาฝรั่งเศสแก่นักเรียน ร่วมกับคณะครูจากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

 

4-7 สิงหาคม 2558 - โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่าย

เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนจากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เข้าร่วมจัดกิจกรรม

แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

โครงการแนะแนวภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา

 

24-27 กุมภาพันธ์ 2558 - ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนภาษาและศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี อันทอน ยอร์แดน วิทยากรพิเศษจากประเทศเยอรมนี ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการใช้ภาษา พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic