กิจกรรม

คณะครูผู้สอน สถาบันยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เข้าร่วมอบรมการสอนภาษาฝรั่งเศส ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม 2560 จัดขึ้นโดยศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Show More

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic