การเรียนภาษา

      การเรียนภาษาที่ยูโร เซ็นเตอร์นี้ สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป มาเรียนภาษาที่เน้นสำหรับการสื่อสารและการสนทนา อีกทั้งการเสริมและทบทวนไวยากรณ์เพื่อใช้ในการสอบวัดผลระดับภาษา สำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้สมัครเรียน จำเป็นต้องมีการทดสอบวัดระดับภาษาก่อนเรียน ด้วยการสนทนาเล็กน้อยกับครูผู้สอนต่างชาติเจ้าของภาษา เสมือนการสัมภาษณ์ ซึ่งจากการสนทนานี้ ครูผู้สอนสามารถวัดระดับภาษาได้จากทักษะและไหวพริบการตอบคำถาม รวมทั้งปฏิกิริยาที่แสดงต่อครูผู้สอน

      หลักสูตรการเรียนภาษา ซึ่งอ้างอิงตามหลักมาตรฐานระดับภาษาของยุโรป (Common European Framework for Languages หรือ CEFR) ถ้าผู้เรียนไม่มีพื้นฐานหรือมีทักษะระดับภาษาน้อย สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาระดับ A1 ได้โดยครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ถ้าจากการทดสอบ ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางด้านภาษามาก่อน ครูผู้สอนสามารถจัดผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ A2 ถึง C2 ได้

      การเรียนการสอนจัดขึ้นโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาจากยุโรป เนื่องด้วยผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักเรียน จะค่อนข้างกลัวครูผู้สอนชาวต่างชาติ ไม่กล้าแสดงออก และกลัวความผิดพลาด ด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิของครูผู้สอน สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายและเป็นกันเอง บรรยากาศในห้องเรียนนั้น ครูผู้สอนจะทำการสอนไปด้วยและวัดประเมินผลการเรียนผู้เรียนในแต่ละคาบไปในตัว พูดคุยแบบเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และไม่ประหม่าเมื่ออยู่กับครูต่างชาติในห้องเรียน ทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้น และพัฒนาภาษาได้ดีขึ้น

      นอกจากนี้ ทางสถาบันได้มีการสอนภาษาเพื่อใช้ในการสอบวัดผลระดับภาษา ครอบคลุมทั้งทักษะการสื่อสาร การอ่าน การคิด วิเคราะห์ รวมทั้งไวยากรณ์และหลักการใช้ภาษา การทดสอบวัดผลภาษานั้น เป็นการวัดผลความรู้ทางด้านการใช้ภาษา เพื่อใช้ในการงานอาชีพ รวมทั้งศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือต่างประเทศ หรือเพิ่มพูนทักษะภาษาของตนเองในระดับที่สูงขึ้น การสอบวัดผลนี้จัดขึ้นโดยสถาบันภาษาจากยุโรป ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

“การเรียนภาษาไม่ใช่แค่เรียนภาษา

แต่เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของเขาด้วย

ทำให้การเรียนนี้คุ้มค่าที่สุดแล้ว”

มาร์ค-อันทอน อีริค โฮร์สท์ ยอร์ดัน

“การเรียนภาษาไม่ใช่แค่เรียนภาษา

แต่เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของเขาด้วย

ทำให้การเรียนนี้คุ้มค่าที่สุดแล้ว”

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic