กิจกรรม

ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ได้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมในกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2019 ในการทำกิจกรรมต่างๆเสริมทักษะทางด้านภาษาแก่นักเรียนแผนกศิลป์ภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Show More

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic