กิจกรรม

ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง จัดกิจกรรมวันภาษายุโรป (Euro Day 2018)สำหรับการเผยแพร่ความรู้ต่างๆและวัฒนธรรม รวมทั้งภาษาของประเทศต่างๆในยุโรป พร้อมทั้งการพูดคุยกับครูชาวต่างชาติอย่างเป็นกันเอง แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกอังกฤษ-ฝรั่งเศส ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

Show More

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic