กิจกรรม

ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ได้ร่วมสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นและ

ซึมซับบรรยากาศการเรียนและกิจกรรมทางภาษากับผู้สอนต่างชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Show More

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic