กิจกรรม

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับครูผู้สอนจากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูในโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

Show More

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic