หลักสูตร

หลักสูตรภาษายุโรปในโรงเรียนนี้ เป็นระบบการเรียนการสอนตามหลักมาตรฐานระดับภาษายุโรป (Common European Framework for Languages หรือ CEFR) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

และการวัดระดับภาษา โดยสภายุโรป ที่กำหนดมาตรฐานด้านการศึกษา

โดยแบ่งระดับภาษาของผู้เรียน ดังนี้

A

A1

A2

ระดับเบื้องต้น สำหรับการเรียนเริ่มจากบทพื้นฐาน เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การยกตัวอย่างสถานการณ์โดยสังเขป

ระดับกลาง การเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อน โดยเริ่มการเรียนจากเนื้อหาที่มีรายละเอียดเยอะขึ้น และซับซ้อนขึ้น

B1

B2

B

ระดับสูง สำหรับการเรียนการสอนผู้ที่มีทักษะและความรู้ทางภาษาสูง พร้อมกับเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากเป็นพิเศษ

C1

C2

C

ระดับภาษาดังกล่าว จะมีการประเมินผู้เรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรภาษา มีทั้งการทดสอบสนทนาเพื่อวัดระดับเข้าศึกษา และในระหว่างเรียน จะมีทั้งการทดสอบท้ายบทเรียน หรือการทดสอบใหญ่เพื่อวัดระดับผู้เรียน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อก้าวสู่ระดับถัดไป

ภาษาอังกฤษ

 

แบ่งเป็นหลักสูตรเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และหลักสูตรเตรียมสอบวัดผลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการเรียนการสอนแบบสหราชอาณาจักร โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติและครูชาวไทยมากประสบการณ์ ฝึกทักษะทุกสถานการณ์ ทั้งการฟัง การพูด การเขียน รวมทั้งไวยากรณ์

ภาษาฝรั่งเศส

 

ภาษายุโรปที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบการเรียนการสอนจากประเทศฝรั่งเศส แบ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารเบื้องต้น และการเตรียมสอบ โดยครูผู้สอนเจ้าของภาษา ฝึกทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐาน สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือต่างประเทศ

ภาษาเยอรมัน

 

ภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากอีกภาษาหนึ่ง ด้วยระบบการเรียนการสอนจากประเทศเยอรมนี ทั้งด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ทางสังคมวัฒนธรรม ของชาวเยอรมัน ชาวออสเตรีย และชาวสวิส และการเตรียมสอบวัดผลระดับภาษาเข้าในระดับอุดมศึกษาหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

ภาษาอิตาเลียน

 

ภาษาทางการของประเทศอิตาลี ด้วยเสน่ห์ของภาษาทั้งสำเนียงไพเราะ สำหรับผู้เรียนที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางภาษา และเปิดประตูสู่วัฒนธรรมยุโรป ด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์ของชาวอิตาเลียน

ภาษาสเปน

 

ภาษายุโรปที่มีประชากรพูดมากที่สุดอันดับ 3 ของโลก ทั้งในประเทศสเปน และประเทศแถบละตินอเมริกา มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว เริ่มต้น
ด้วยบทสนทนาเบื้องต้น สำหรับเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของชาวสเปน และชาวละตินอเมริกา

ภาษาดัตช์

 

ภาษาประจำชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม การสื่อสารสำหรับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของชาวดัตช์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และชาวเฟลมมิช ประเทศเบลเยียม และยังเป็นภาษาที่ธุรกิจ ต่างชาติต้องการมากที่สุดได้โอกาสใช้ ในการทำงานด้านต่างประเทศสูงมากอีกด้วย

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic