ภาษาดัตช์

            ภาษาดัตช์ เป็นภาษาประจำชาติของประเทศเบลเยียม และประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งบางประเทศในเขตทะเลแคริบเบียนในทวีปอเมริกากลาง ซึ่งเป็นเขตปกครองของเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งบางประเทศในทวีปแอฟริกาด้วย ภาษาดัตช์เป็นภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษอยู่พอสมควร และยังใช้เป็นหนึ่งในภาษาทางการของสหภาพยุโรป ซึ่งศูนย์ที่ทำการใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

                ประเทศเบลเยียม และประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของทั้งสองประเทศ จึงมีสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งรูปแบบภาษาเฉพาะตัว ทั้งสองประเทศมีความโดดเด่นในด้านการใช้ภาษา ถึงแม้ว่ามีคนพูดภาษานี้น้อย ซึ่งมีหลักๆแค่ 2 ประเทศในยุโรป แต่มีความหลากหลายทางภาษามากกว่าภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน ทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกับภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์จึงเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มพูนทักษะภาษาให้ตนเอง
                หลักสูตรภาษาดัตช์ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

ประเทศเบลเยียม
ประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาษาดัตช์เพื่อการสื่อสาร
DUTCH FOR COMMUNICATION

NEDERLANDSE CURSUS VOOR COMMUNICATIE

 

หลักสูตรภาษาดัตช์ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งนิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีเฉพาะหลักสูตรทั่วไป โดยเปิดหลักสูตร 4 รอบต่อปี 
เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับพยัญชนะ ตัวเลข การออกเสียง คำทักทายเบื้องต้น การแนะนำตัว รวมทั้งไวยากรณ์เบื้องต้น เป็นการปรับพื้นฐานสู่ระดับต่อไปที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาดัตช์ในชีวิตประจำวัน
และการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเฟลมมิช ประเทศเบลเยียม และชาวดัตช์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

เตรียมสอบภาษาดัตช์
DUTCH TEST PREPARATION

NEDERLANDSE TESTVOORBEREIDING

 

หลักสูตรเตรียมการสอบวัดผลของทักษะภาษาดัตช์ เพื่อการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศเบลเยียมหรือเนเธอร์แลนด์ และการสอบวัดผลเพื่อการประกอบอาชีพ การสอบเป็นการทบทวน รวมถึงการสอบวัดผลเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการทบทวนทักษะภาษาในด้านต่างๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เตรียมตัวในการสอบโดยทำตัวอย่างข้อสอบก่อนสอบจริง

การสอบ CNaVT
CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL
CERTIFICATE OF DUTCH AS A FOREIGN LANGUAGE

 

การสอบวัดผลภาษาดัตช์ระดับนานาชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยคาธอลิกเมืองเลอเวน และสมาคมภาษาดัตช์ การสอบนี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในสถาบันศึกษาของประเทศเบลเยียม หรือเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งเพื่อการย้ายถิ่นฐาน และประกอบอาชีพในสองประเทศนี้ด้วย การสอบแยกระดับภาษาตามแบบมาตรฐานยุโรป CEFR ในการอ้างอิงระดับภาษาตั้งแต่ A2–C1

การสอบ NT2
STAATSEXAMEN NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL
STATE EXAMINATION OF DUTCH AS A SECOND LANGUAGE

 

การสอบภาษาดัตช์แห่งชาติในฐานะภาษาที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาดัตช์เป็นภาษาแม่ ในการวัดระดับภาษาเพื่อใช้ในการย้ายถิ่นที่พักอาศัย และการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดขึ้นและรับรองโดยกระทรวงการศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic