ภาษาสเปน

            ภาษาสเปน เป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดความสำคัญภาษาหนึ่งในทวีปยุโรป อีกทั้งยังเป็นภาษายุโรปที่มีประชากรใช้เป็นภาษาทางการมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากภาษาอังกฤษ โดยมีประชากรที่ใช้ภาษานี้กว่า 500 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งนอกจากเป็นภาษาประจำชาติของประเทศที่เป็นต้นกำเนิดภาษาอย่างประเทศสเปนแล้ว ยังเป็นภาษาประจำชาติของประเทศในแถบทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ที่เรียกว่า ละตินอเมริกา เช่น เม็กซิโก ชิลี เปรู คิวบา โคลอมเบีย อาร์เจนตินา เป็นต้น

                ประเทศสเปน เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในการด้านการศึกษา และการท่องเที่ยวของทวีปยุโรป อีกทั้งปัจจุบันมีชาวสเปนและละตินอเมริกามาเยือนประเทศไทยกันมากขึ้น นอกจากได้เรียนรู้ภาษาสเปนแล้ว สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวสเปนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเรียนภาษาที่มีความคล้ายคลึงกันเช่นภาษาอิตาเลียน โดยสามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้บางส่วนแม้จะพูดกันคนละภาษา
                หลักสูตรภาษาสเปน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

ประเทศสเปน

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
SPANISH FOR COMMUNICATION

CURSO DE ESPANOL PARA LA COMUNICACION

 

หลักสูตรภาษาสเปน สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งนิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีเฉพาะหลักสูตรทั่วไป โดยเปิดหลักสูตร 4 รอบต่อปี 
เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับพยัญชนะ ตัวเลข การออกเสียง คำทักทายเบื้องต้น การแนะนำตัว รวมทั้งไวยากรณ์เบื้องต้น เป็นการปรับพื้นฐานสู่ระดับต่อไปที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสเปน

~

/

เตรียมสอบภาษาสเปน
SPANISH TEST PREPARATION

PREPARACION DE PRUEBAS ESPANOLAS

 

หลักสูตรเตรียมการสอบวัดผลของทักษะภาษาสเปน เพื่อการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในสเปน การสอบวัดผลเพื่อการประกอบอาชีพในสเปน การสอบเป็นการทบทวน รวมถึงการสอบวัดผลเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการทบทวนทักษะภาษาสเปนในด้านต่างๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เตรียมตัวในการสอบโดยทำตัวอย่างข้อสอบก่อนสอบจริง

/

~

การสอบ DELE
DIPLOMAS DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA
DIPLOMAS OF SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 

การสอบวัดระดับผลภาษาสเปนสำหรับชาวต่างชาติ จัดขึ้นโดยสถาบันภาษาสเปนเซร์วานเตส องค์กรภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของสเปน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเผยแพร่การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสเปน เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในสเปน ตลอดจนการทำงานอาชีพและการย้ายถิ่นฐานในสเปน การสอบครอบคลุมการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่นเดียวกับการสอบภาษายุโรปอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป CEFR ในการอ้างอิงระดับภาษาตั้งแต่ A1–C2

~

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic